Loading...
ONDERWIJS 2017-07-07T17:12:17+00:00

Project Description

VRIJHEID VAN DENKEN EN ZIJN

Onderwijs

De meeste meisjes in het St Andal Girls Home zijn gezegend met een gezond stel hersenen.
Het is belangrijk ze de kans te geven zich optimaal te ontplooien. Het juiste onderwijs is daarom cruciaal.

In Bangalore zijn er 2 soorten scholen: een school met Kannada als voertaal (de taal van Karnataka, de provincie waar Bangalore onder valt) en een school met Engels als voertaal.
Deze laatste school biedt de meisjes het beste perspectief.

De schoolkeuze wordt overigens aan de kinderen zelf overgelaten. Als ze slim genoeg zijn om de Engelse school te volgen, maar om welke reden dan ook hiervan af zien, dan wordt hun keuze gerespecteerd.

Bij Stichting 12HELP ligt de focus op onderwijs. Onderwijs opent deuren.
Dit laten we extra zien door de kinderen ook te laten studeren. Een groot aantal is zelfs al afgestudeerd aan de universiteit.

DRAAG VANDAAG NOG BIJ

De schoolopleiding kost geld. Voor 200 euro per jaar krijgt een kind onderdak, eten, kleding en gezondheidszorg en kan ze een jaar een schoolopleiding volgen, waar engels de voertaal is.

Uw steun is hard nodig en natuurlijk is elk bedrag welkom!

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer 953067
t.n.v. Stichting 12HELP te Amsterdam.

MEER WETEN
DONEER NU